Return Policy

Záruční doba a reklamace zboží

Záruční doba na zboží zakoupený v internetovém obchodě www.prales.cz je standartně 24 měsíců, v případě použitého zboží a zboží z výprodeje najméně 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem.
Záruční servis zabezpečuje provozovatel internetového obchodu. Nekompletnost zásílky nebo poškození zboží je potřeba oznámit do 48 hodín od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@prales.cz nebo telefonicky v pracovné dny na +421 948 363 999. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány. Nekompletnost skládaček puzzle a her je nutné oznámit do 14 dnú od jejich převzetí.
Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás, prosím, kontaktujte (kontakty). Reklamované zboží (nejlépe po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Xabax, s.r.o., Na piesku 8, 821 07 Bratislava, dodporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku. Do balíku nemusíte přikládat fakturu, stačí nám Vaše jméno a adresa, popřípadě číslo objednávky a my si Vás vyhledáme v systému.
Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme hned kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vami na rychlém vyřešení reklamace.
U identifikace vady reklamovaného zboží postupujeme podla zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstránitelné vady jsme povinni odstránit bez zbytečného odkladu, nebo na Vaši žádost uskutečnit výměnu zboží. Pokud jde o vadu, ktorou není možné odstránit a která bráni tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, máte právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy.

Vybavení reklamace realizujeme jedním z nasledujících zákonních způsobů:
 • odevzdáním opraveného zboží
 • výměnou zboží
 • vrácením kupní ceny zboží
 • vyplacením priměřené sľevy z ceny zboží
 • písemnou výzvou na převzetí plnení
 • zdůvodneným zamítnutím reklamáce zboží

 • V případě uznání reklamace Vám podle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), a také snášíme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě Vám vrátime peníze. Reklamace bude vybavena v co najkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.

  Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku v lhůtě 14 dnů od převzatí zboží nebo odo dňe uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotním nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno oddělene, lhůta na odstoupení plyne okamihem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední. Zákazník může odstoupit od smlouvy také před začátkem plynutí lhůty na odstoupení. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, ruší se tím také každá případná doplňková smlouva s ní související. V souladu s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je:
  prodej knih nedodávaných v ochranném obalu a prodej periodické tlače, prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovo-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softvéru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil, poskytování elektronického obsahu jinak jako na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohto souhlasu strácí právo na odstoupení od smlouvy, prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který neni vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušen, např. zboží textilního charakteru.
  Právo na odstoupení od smlouvy jste povinni uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičem můžete použít formulář dostupný na naší internetové stránce (pro uložení klikněte pravým tlačidlem na odkaz, vyberte možnost Uložit soubor. Následně je můžete v počítači vyplnit a vytisknout). Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty.
  Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva (resp. smlouva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči) ruší od začátku. V souladu s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka může zákazník uplatnit odstoupení i pouze ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. závazné objednávky bylo dodání několik položek) a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.
  Zákazník je povinen nejpozději v lhůtě 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpátky na adresu Xabax, s.r.o., Na piesku 8, 821 07 Bratislava doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží nám, prosím, neposílejte dobírkou. Do balíka priložte kópii daňového dokladu (fakturu), který jsme Vám poslali se zbožím a kópii potvrzení o doručení vystavenú doručovatelem. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, když bylo zboží odevzdáno na přepravu nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám na provozovnu snáší zákazník.
  Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, v originálním obale a nepoužívaný, jinak zákazník zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjistění vlastností a funkčnosti zboží.
  Kupnou cenu Vám vrátime nejpozději do 14 dní na účet, který jste nám uvedli, pokud se nedohodneme jinak, třeba poskytnutím poukážky na slevu, kterou můžete použít při dalším nákupu u nás. Při odstoupení uveďte informaci, o ktorou z uvedených kompenzací máte zájem. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit, dokud nám nebude doručeno zboží nebo dokud nám zákazník neprokáže alespoň zaslání zboží k nám. U odstoupení od smlouvy Vám budou také refundovány náklady dodání zboží v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, ktorý Vám nabízíme (t.j. bežné poštovné za doručení zásilky kurýrem). V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.

  Alternatívní řešení sporů

  V případě, že nejste spokojeni s vybavením Vaší objednávky, dodaným zbožím nebo našimi službama, napíšte nám na info@prales.cz. Pokud jsme Vaši reklamaci nevybavili k Vaší spokojenosti nebo pokud se domníváte, že jsme mohli porušit Vaše práva, můžete podle zákona 391/2015 Z.z. podat návrh na začetí alternativního řešení sporů.
  Alternativní řešení sporů může využit pouze spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavíraní a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativí řešení sporů se týka pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, kterého hodnota přesahuje 50 Kć, vyplývajícího ze spotrebiteľské smlouvy uzavřené na dálku.
  Subjekt alternativího řešení sporů podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. může od vás za započetí řešení sporu žádat úhradu poplatku do výšky 150 Kč s DPH. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z..

  Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě!